imakelink software


[Disclaimer] โปรแกรม imakelink นี้ใช้สำหรับการคาดการณ์มูลค่าเงินสะสมในบัญชีของ Unit Link ตามอัตราผลตอบแทนคาดหวังที่ระบุ ผลการคำนวนที่ได้จึงเป็นแค่การประเมิณมูลค่าเงินในอนาคต จากอัตราผลตอบแทนคาดหวังเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ว่ามูลค่าบัญชีจะเป็นไปตามที่คำนวนได้ ดังนั้นตัวเลขในบัญชีที่แท้จริงจะขึ้นกับอัตราผลตอบแทนในความเป็นจริงดูวิธีการลงทะเบียนและการโอนชำระเงินค่าลงทะเบียนที่หน้า "ลงทะเบียน" นะครับ


**หากมีปัญหาการใช้งานใดๆ ให้ดูข้อมูลการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ที่หน้า Help นะครับแก้ไขไฟล์ imakelink 5.18 และ 6.00 UDR
(Edit 3/8/14 - Fix Aberdeen Inception]


เนื่องจากเว็บไซต์ Aberdeen มีการเพิ่มคอลัมน์ Past Performance 5 ปีเข้ามา ทำให้คอลัมน์ Inception (หรือผลการดำเนินงานตั้งแต่เปิดกอง) เลื่อนไปทางขวา 1 คอลัมน์ ...หากท่านผู้ใช้งานทำการ Update Data หน้า Fund แล้วเห็นข้อมูล Inception ของกอง Aberdeen ทั้ง 3 กองผิดไป ให้ดาวน์โหลดไฟล์ 5.18 หรือ 6.0 UDR ใหม่ได้ที่หน้าดาวน์โหลดเลยนะครับ (เนื่องจากผมไม่ได้แก้ไขเลขเวอร์ชั่น ดังนั้นก่อนที่จะทำการลงไฟล์ที่แก้ไขใหม่แทนไฟล์เดิม ให้ผู้ใช้งาน Uninstall ไฟล์ 5.18 หรือ 6.0 UDR เดิมออก โดยเข้าไปที่ Control Panel แล้วไป Uninstall ของเดิมออกไปก่อนตามรูปด้านล่างนี้นะครับ)

Update imakelink 6.00 UDR [18 July 2014]

(**Major Update มีค่า Update นะครับ**)
เพิ่มการคำนวน UDR (Unit Deduction Rider) เป็น Major Update Version 6.0 UDR

เนื่องจาก UDR เป็นการเขียนเพิ่มเติมความสามารถในการคำนวณให้กับโปรแกรมซึ่งมีความซับซ้อนละใช้เวลาในการ Coding เพิ่มค่อนข้างมาก ไม่ใช่เป็นการแก้ไขปรับปรุงความสามารถเดิมของโปรแกรม รวมทั้งการแนะนำ UDR ให้ลูกค้าสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมให้ผู้ใช้งานได้ ผมจึงจำเป็นต้องเก็บค่าอัพเดตนะครับ

1. สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียน Version 5.18 สามารถ Update เป็น Version 6.0 UDR ได้ มีค่าอัพเดต 400 บาท (200 บาทสำหรับนำทอง)

2. ราคาสำหรับการลงทะเบียนใหม่สำหรับท่านที่เลือกจะลง imakelink 6.0 UDR Version จะเป็น 3,400 บาท (1,700 บาทสำหรับนำทอง)

ผู้ใช้งานที่ต้องการอัพเดตเป็น imakelink version 6.0 UDR ให้ส่งอีเมลล์มาที่ imakelink@gmail.com เพื่อแจ้งการชำระเงินค่าอัพเดตพร้อมกับชื่อผู้ลงทะเบียนและ Computer ID เพื่อขอรับรหัส SN ใหม่ซึ่งจะเป็นคนละ SN กับของ Version 5.18

สำหรับผู้ที่ยังไม่ต้องการใช้งานและยังไม่ต้องการขาย UDR ยังสามารถดาวน์โหลดและเลือกที่จะลงทะเบียน Version 5.18 ได้ในราคาเดิมคือ 3,000 บาท (1,500 บาทสำหรับนำทอง) ตามปกติครับ

การใช้งาน UDR

1. กรอกตัวเลขอนุสัญญา UDR ที่ต้องการซื้อ คือ H&S หรือ HC ได้ที่แถวด้านบนด้านข้างช่องใส่ข้อมูลเบี้ยประกัน อนุสัญญา H&S จะระบุได้ตั้งแต่ 1,000/1,600/2,200/2,800/3,400/4,000/5,000 และ HC ตั้งแต่ 1-150 หน่วย (HC ระบุเป็นหน่วย) ถ้าไม่ต้องการซื้อ UDR ให้ใส่เลข 0

2. ดูค่า Target Premium (TP) ที่ช่อง TP โดยช่องด้านบนจะเป็นตัวเลข TP ที่ยังไม่รวมเบี้ย RPP แต่แถวรายปีด้านล่างจะเป็นการรวมกับเบี้ย RPP แล้ว

3. สามารถปรับลดระดับอนุสัญญาในแถวรายปีด้านล่างได้ (แต่ปรับเพิ่มไม่ได้)

4. ดูค่า COR ในแต่ละปีที่คอลัมน์ COR

5. ดูค่าใช้จ่ายที่หักภาษีได้ (ไม่รวม COR) ในแต่ละปีที่คอลัมน์ ค่าธรรมเนียมที่หักภาษีได้

6. ดูรายการความคุ้มครอง UDR ที่เลือกใน Sheet UDR


คลิ๊ก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม imakelink 6.0 UDR

คลิ๊ก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF รายละเอียดการปรับเปลี่ยนในเวอร์ชั่น 6.0 UDRW E B S T A T S