imakelink software


[Disclaimer] โปรแกรม imakelink นี้ใช้สำหรับการคาดการณ์มูลค่าเงินสะสมในบัญชีของ Unit Link ตามอัตราผลตอบแทนคาดหวังที่ระบุ ผลการคำนวนที่ได้จึงเป็นแค่การประเมิณมูลค่าเงินในอนาคต จากอัตราผลตอบแทนคาดหวังเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ว่ามูลค่าบัญชีจะเป็นไปตามที่คำนวนได้ ดังนั้นตัวเลขในบัญชีที่แท้จริงจะขึ้นกับอัตราผลตอบแทนในความเป็นจริงดูวิธีการลงทะเบียนที่หน้า "ลงทะเบียน" นะครับ


**หากมีปัญหาการใช้งานใดๆ ให้ดูข้อมูลการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ที่หน้า Help นะครับ
Update imakelink 5.21 และ 6.03UDR [แก้ไขเพิ่มเติม 18 Nov 2014]


*ท่านที่ใช้เวอร์ชั่น 5.XX สามารถอัพเดต 5.21 ได้โดยโดยใช้ SN ของเวอร์ชั่น 5 เดิมที่เคยลงทะเบียนไว้
**ท่านที่ใช้เวอร์ชั่น 6.XX สามารถอัพเดต 6.03 ได้โดยใช้ SN ของเวอร์ชั่น 6 เดิมที่เคยลงทะเบียนไว้
***ท่านที่ใช้เวอร์ชั่น 5.XX หากต้องการอัพเดต 6.03 ให้ส่งอีเมลล์เข้ามาที่
imakelink@gmail.com เพื่อสอบถามวิธีการอัพเดตนะครับ

คลิ๊ก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF รายละเอียดการปรับเปลี่ยนในเวอร์ชั่น 5.21 และ 6.03UDR (5.21_6.03_Released_Note.pdf)

แก้ไขเพิ่มเติม imakelink 5.21 และ 6.03 (แก้ไข 18 พ.ย. 57)

ผมแก้ไข CR ในหน้า Rider ให้คำนวณเบี้ยได้ตั้งแต่ 0-80 และแก้ไขชื่อเรียก CR ให้เป็น HC ด้วยแล้วนะครับ
แต่ผมไม่ได้ปรับเลข Version ..ก็คือยังเป็น 5.21 และ 6.03 เหมือนเดิม
ดังนั้นการจะลงไฟล์ใหม่ ต้องทำการ Uninstall อันเดิมออกก่อนตามนี้นะครับ
1. เข้าไปที่ Control Panel เลือกไอค่อน Program - Uninstall a program (ถ้าเป็นไอค่อนเล็ก จะเป็น Programs and Features)
2. ใน List ของโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง เลือก imakelink 5.21 หรือ imakelink 6.03UDR แล้วคลิ๊กขวาเพื่อกดเลือก Uninstall
3. จากนั้นจึงค่อยไปดาวน์โหลดไฟล์ใหม่ที่หน้าดาวน์โหลดบนเว็บไซต์ imakelink เพื่อมาติดตั้งใหม่

รายการการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใน 5.21 และ 6.03UDR วันที่ 8 พ.ย. 2557

1. แก้ไข H&S UDR สำหรับ เด็ก 0-5 ขวบ ซื้อได้สูงสุดเพียงแพ็คเกจ 2,200 บาท2. แก้ไข Bug ที่ไม่สามารถปรับลดหรือยกลิก UDR ได้


3. แก้ไขให้การคำนวณการเพิ่ม % COR ในกรณี Sub Standard ให้คำนวณ % เพิ่ม แยกกันได้ระหว่าง H&S UDR และ HC UDR4. ปรับการคำนวณ Minimize COI ใน IS ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดตามความสัมพันธ์ของการฝาก RSP กับเงื่อนไขเบี้ยและทุนของ RPP


5. ขยายเวลา SP Recapture ถึง 30 พ.ย. 2557
คลิ๊ก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม imakelink 5.21


คลิ๊ก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม imakelink 6.03 UDRW E B S T A T S