imakelink software


[Disclaimer] โปรแกรม imakelink นี้ใช้สำหรับการคาดการณ์มูลค่าเงินสะสมในบัญชีของ Unit Link ตามอัตราผลตอบแทนคาดหวังที่ระบุ ผลการคำนวนที่ได้จึงเป็นแค่การประเมิณมูลค่าเงินในอนาคต จากอัตราผลตอบแทนคาดหวังเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ว่ามูลค่าบัญชีจะเป็นไปตามที่คำนวนได้ ดังนั้นตัวเลขในบัญชีที่แท้จริงจะขึ้นกับอัตราผลตอบแทนในความเป็นจริงดูวิธีการลงทะเบียนและการโอนชำระเงินค่าลงทะเบียนที่หน้า "ลงทะเบียน" นะครับ


**หากมีปัญหาการใช้งานใดๆ ให้ดูข้อมูลการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ที่หน้า Help นะครับUpdate imakelink 5.19 และ 6.01UDR [1 Sept 2014]


*แก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะ 6.01UDR ในข้อ 6 [วันที่ 4 ก.ย. 2557]*

**ไม่มีค่า Update นะครับ**


คลิ๊ก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF รายละเอียดการปรับเปลี่ยนในเวอร์ชั่น 5.19 และ 6.01UDR (5.19_6.01_Released_Note.pdf)

รายการการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใน 5.19 และ 6.01UDR (แบบย่อ)
1. เพิ่มคอลัมน์ "อายุปลายงวด"
2. ลบบรรทัดสุดท้ายของโครงการออก เพื่อให้การจบโครงการจบที่ต้นปีของอายุจบโครงการที่ระบุ
3. ปรับแก้ไขสูตรการคำนวณ IRR
4. แก้ไขกฎการปรับลดทุนของ IS ที่สามารถปรับลดเหลือ 5 เท่าได้
5. ปรับการคำนวณการปรับลดจำนวนเท่าของทุนประกัน ในกรณี Sub Standard ของ IS ให้เป็นไปตามการคำนวณใน eSIS
6. เพิ่มการคำนวณ Sub Standard สำหรับ Target Premium และ COR ของ UDR
**แก้ไขเพิ่มเติม ให้แยกการคำนวน % การเพิ่ม COI และ COR ออกจากกัน

7. เพิ่มฟังก์ชั่นการซ่อนคอลัมน์การคำนวณ UDR
8. เพิ่ม Note เพื่อชี้แจงกรณีสิทธิ Premier Agent ที่สามารถขาย H&S UDR ของเด็ก 0-5 ได้สูงถึงแบบ 5,000 บาท
9. เพิ่มการคำนวณส่วนลด COI ของ RP ที่อายุ 65 มีส่วนลด 5% และ อายุ 66 ปีขึ้นไปมีส่วนลด 10%
10. ปรับการแสดงการทุนประกันในแต่ละปีของ SP ให้เห็นเป็นทุนประกันหลังหักการถอนเงินสะสม
11. ยกเลิก Recapture Option ใน SP (หมดเขต 31 ส.ค. 2557)
12. เปิดแสดงเห็นตัวเลขในแถวรวมค่าใช้จ่ายในหน้า Rider และเปิด Option การเลือกอายุเริ่มต้นของ ECIR ให้เลือกได้ระหว่าง 1 ปี และ 20 ปี
13. ++พิเศษเฉพาะเวอร์ชั่น 6.01UDR เท่านั้น++ (ไม่มีในเวอร์ชั่น 5.19): เพิ่มฟังก์ชั่นการคำนวณ Agent Commission ในปีต่างๆ ของเบี้ยทุกประเภท รวมทั้ง Trail Fee และ Commission ของอนุสัญญา UDRคลิ๊ก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม imakelink 5.19 UDR


คลิ๊ก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม imakelink 6.01 UDRW E B S T A T S