imakelink software


[Disclaimer] โปรแกรม imakelink นี้ใช้สำหรับการคาดการณ์มูลค่าเงินสะสมในบัญชีของ Unit Link ตามอัตราผลตอบแทนคาดหวังที่ระบุ ผลการคำนวนที่ได้จึงเป็นแค่การประเมิณมูลค่าเงินในอนาคต จากอัตราผลตอบแทนคาดหวังเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ว่ามูลค่าบัญชีจะเป็นไปตามที่คำนวนได้ ดังนั้นตัวเลขในบัญชีที่แท้จริงจะขึ้นกับอัตราผลตอบแทนในความเป็นจริงดูวิธีการลงทะเบียนและการโอนชำระเงินค่าลงทะเบียนที่หน้า "ลงทะเบียน" นะครับ


**หากมีปัญหาการใช้งานใดๆ ให้ดูข้อมูลการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ที่หน้า Help นะครับUpdate imakelink 5.19 และ 6.01UDR [1 Sept 2014]


**ไม่มีค่า Update นะครับ**


คลิ๊ก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF รายละเอียดการปรับเปลี่ยนในเวอร์ชั่น 5.19 และ 6.01UDR (5.19_6.01_Released_Note.pdf)

รายการการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใน 5.19 และ 6.01UDR (แบบย่อ)
1. เพิ่มคอลัมน์ "อายุปลายงวด"
2. ลบบรรทัดสุดท้ายของโครงการออก เพื่อให้การจบโครงการจบที่ต้นปีของอายุจบโครงการที่ระบุ
3. ปรับแก้ไขสูตรการคำนวณ IRR
4. แก้ไขกฎการปรับลดทุนของ IS ที่สามารถปรับลดเหลือ 5 เท่าได้
5. ปรับการคำนวณการปรับลดจำนวนเท่าของทุนประกัน ในกรณี Sub Standard ของ IS ให้เป็นไปตามการคำนวณใน eSIS
6. เพิ่มการคำนวณ Sub Standard สำหรับ Target Premium และ COR ของ UDR
7. เพิ่มฟังก์ชั่นการซ่อนคอลัมน์การคำนวณ UDR
8. เพิ่ม Note เพื่อชี้แจงกรณีสิทธิ Premier Agent ที่สามารถขาย H&S UDR ของเด็ก 0-5 ได้สูงถึงแบบ 5,000 บาท
9. เพิ่มการคำนวณส่วนลด COI ของ RP ที่อายุ 65 มีส่วนลด 5% และ อายุ 66 ปีขึ้นไปมีส่วนลด 10%
10. ปรับการแสดงการทุนประกันในแต่ละปีของ SP ให้เห็นเป็นทุนประกันหลังหักการถอนเงินสะสม
11. ยกเลิก Recapture Option ใน SP (หมดเขต 31 ส.ค. 2557)
12. เปิดแสดงเห็นตัวเลขในแถวรวมค่าใช้จ่ายในหน้า Rider และเปิด Option การเลือกอายุเริ่มต้นของ ECIR ให้เลือกได้ระหว่าง 1 ปี และ 20 ปี
13. ++พิเศษเฉพาะเวอร์ชั่น 6.01UDR เท่านั้น++ (ไม่มีในเวอร์ชั่น 5.19): เพิ่มฟังก์ชั่นการคำนวณ Agent Commission ในปีต่างๆ ของเบี้ยทุกประเภท รวมทั้ง Trail Fee และ Commission ของอนุสัญญา UDR


คลิ๊ก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม imakelink 5.19 UDR


คลิ๊ก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม imakelink 6.01 UDRW E B S T A T S