imakelink software


[Disclaimer] โปรแกรม imakelink นี้ใช้สำหรับการคาดการณ์มูลค่าเงินสะสมในบัญชีของ Unit Link ตามอัตราผลตอบแทนคาดหวังที่ระบุ ผลการคำนวนที่ได้จึงเป็นแค่การประเมิณมูลค่าเงินในอนาคต จากอัตราผลตอบแทนคาดหวังเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ว่ามูลค่าบัญชีจะเป็นไปตามที่คำนวนได้ ดังนั้นตัวเลขในบัญชีที่แท้จริงจะขึ้นกับอัตราผลตอบแทนในความเป็นจริงดูวิธีการลงทะเบียนที่หน้า "ลงทะเบียน" นะครับ


**หากมีปัญหาการใช้งานใดๆ ให้ดูข้อมูลการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ที่หน้า Help นะครับ
Update imakelink 7.0 PPR+UDR [1 Feb 2015]


**ท่านที่ใช้เวอร์ชั่น 6.XX สามารถอัพเดต 7.0 ได้โดยไม่มีค่าอัพเดต แต่ต้องแจ้ง Computer ID ใหม่เข้ามาทางอีเมลล์ imakelink@gmail.com เพื่อขอรับรหัส SN ของเวอร์ชั่น 7.0 นะครับ เนื่องจากมีการเปลี่ยนระบบ Computer ID ใหม่

***ท่านที่ใช้เวอร์ชั่น 5.XX หากต้องการอัพเดต 7.0 ให้ส่งอีเมลล์เข้ามาที่
imakelink@gmail.com เพื่อสอบถามวิธีการอัพเดตนะครับ

คลิ๊ก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF รายละเอียดการปรับเปลี่ยนในเวอร์ชั่น 7.0 (7.0_Released_Note.pdf)

รายการการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใน 7.0 วันที่ 1 ก.พ. 2558

imakelink เวอร์ชั่น 7.0 มีการเปลี่ยนแปลงระบบ Computer ID ใหม่ ให้ตัวเลข Computer ID ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปหากมีการ Format เครื่อง ซึ่งจะทำให้ผู้ลงทะเบียนทุกท่านสามารถใช้ SN ที่ได้รับในการปลด Lock โปรแกรมได้ตลอดไป ดังนั้นทุกท่านที่เคยลงทะเบียนเวอร์ชั่น 6.xx ไปแล้วจะต้องอีเมลล์แจ้งชื่อผู้ลงทะเบียนและ Computer ID ใหม่ที่เวอร์ชั่น 7.0 แสดงขึ้นมาที่หน้าต่างลงทะเบียน เพื่อขอรับ SN ของระบบ Computer ID ใหม่นะครับ (ตัวเลข Computer ID ใหม่ จะเป็นตัวเลขคนละชุดกับของเวอร์ชั่น 5 และ 6 โดยจะแตกต่างกันเฉพาะ 10 ตัวแรก แต่ 5 ตัวสุดท้ายยังต้องเหมือนเดิมเพื่อยืนยันว่าเป็นเครื่องเดิมที่เคยลงทะเบียนไว้) ส่วนท่านที่ลงเวอร์ชั่น 5.xx ไว้ก็จะต้องชำระค่าอัพเดตของเวอร์ชั่น 6 ก่อนที่จะอัพเดตเป็นเวอร์ชั่น 7.0 ได้นะครับ จึงจะสามารถใช้สิทธิ์ได้รับ SN ของระบบ Computer ID ใหม่นะครับ (อัพเดตจากเวอร์ชั่น 6.xx มาเป็น 7.0 ไม่มีค่าอัพเดตครับ)

1. เพิ่มการคำนวณ PPR (Premium Paying Rider) หรือการซื้ออนุสัญญาสุขภาพแบบปกติเพื่อแนบกับกรมธรรม์หลักแบบ Life Issara (IS) และ Regular Premium (RP) โดยมีรายการอนุสัญญาที่สามารถซื้อแนบได้ 9 รายการ คือ H&S, HSPG, HB, HBP, HBPG, HC, ECIR, AI และ RCC

2. วิธีการใช้งาน ให้ใช้ Mouse คลิ๊กที่ Hyperlink "PPR" ตามรูป จะปรากฏหน้าต่าง PPR มาให้เลือกกรอกข้อมูลของอนุสัญญาที่ต้องการจะซื้อแนบกับกรมธรรม์ (ดูวิธีการใช้งานแบบละเอียดได้ในไฟล์ 7.0_Released_Not.pdf)


                                       


คลิ๊ก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม imakelink 7.0 PPR+UDRW E B S T A T S