imakelink software


[Disclaimer] โปรแกรม imakelink นี้ใช้สำหรับการคาดการณ์มูลค่าเงินสะสมในบัญชีของ Unit Link ตามอัตราผลตอบแทนคาดหวังที่ระบุ ผลการคำนวนที่ได้จึงเป็นแค่การประเมิณมูลค่าเงินในอนาคต จากอัตราผลตอบแทนคาดหวังเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ว่ามูลค่าบัญชีจะเป็นไปตามที่คำนวนได้ ดังนั้นตัวเลขในบัญชีที่แท้จริงจะขึ้นกับอัตราผลตอบแทนในความเป็นจริงดูวิธีการลงทะเบียนที่หน้า "ลงทะเบียน" นะครับ


**หากมีปัญหาการใช้งานใดๆ ให้ดูข้อมูลการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ที่หน้า Help นะครับ
Update imakelink 7.01 [4 Apr 2015]


**อัพเดต imakelink 7.01 วันที่ 4 เม.ย. 2558:- ไม่มีค่าอัพเดตสำหรับท่านที่ลงเวอร์ชั่น 6 และ 7 ไปแล้วนะครับ ..ท่านที่ลงเวอร์ชั่น 7 ไปแล้วสามารถใช้ SN เดิมในการปลด Lock โปรแกรมได้เลย ..ท่านที่เคยลงแค่เวอร์ชั่น 6 ต้องดาวน์โหลดโปรแกรม imakelink 7.01 ไปลงที่เครื่องก่อน แล้วจึงแจ้ง Computer ID ของเวอร์ชั่น 7.01 และชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ามาทางอีเมลล์ imakelink@gmail.com เพื่อขอรับ SN นะครับ

***ท่านที่ใช้เวอร์ชั่น 5.XX หากต้องการอัพเดต 7.01 ให้ส่งอีเมลล์เข้ามาที่
imakelink@gmail.com เพื่อสอบถามวิธีการอัพเดตนะครับ

คลิ๊ก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF รายละเอียดการปรับเปลี่ยนในเวอร์ชั่น 7.0 (7.0_Released_Note.pdf)

รายการการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใน 7.01 วันที่ 4 เม.ย. 2558

1. RP และ IS หลังจากที่หยุดส่งเบี้ยหลัก (เบี้ย RP หรือ เบี้ย RPP) แล้ว สามารถปรับลดทุนประกันเป็นขั้นต่ำ ได้โดยที่ไม่ต้องคีย์ใส่ตัวเลขเบี้ยขั้นต่ำลงไปด้วย
2. IS แก้ไขการตรวจเช็คทุนประกัน RPP กับเบี้ยประกัน RPP ตามเงื่อนไขขั้นต่ำขั้นสูง ให้สะดวกต่อการปรับเปลี่ยนเบี้ยและทุน
3. แก้ไขข้อกำหนดของการลงทุนเบี้ย RSP 2 ข้อ คือ

3.1 ข้อกำหนดของการลงทุน RSP ที่เบี้ย RPP จะต้องมากกว่า 24,000 และทุน RPP ต้องเป็นขั้นต่ำนั้นบังคับเฉพาะในปีแรกของการลงทุนเบี้ย RSP เท่านั้น


3.2 เบี้ย RSP งวดแรกสามารถเริ่มลงทุนในปีต่ออายุได้ (ไม่จำเป็นต้องลงทุนในปีแรกของโครงการ)4. ปรับการคำนวณพอร์ตโบนัสใน RP ให้เป็นรายเดือน ตามการคำนวณของ Sales Tool
5. แก้ไข PPR หลังทำ Premium Holiday ของเบี้ยหลักแล้ว หากมีการชำระเบี้ยหลักเข้ามาอีก โปรแกรมจะไม่ใส่เบี้ย PPR เข้าไปในส่วนของการจ่ายชำระเบี้ย แต่จะหักเบี้ย PPR ออกจากมูลค่าพอร์ตต่อเนื่องไปตลอดในช่วง Premium Holiday
6. เพิ่มกองทุนใหม่ 2 กอง คือ TMBGF และ ABWOOF ในหน้า Fund และ Performance


                                       


คลิ๊ก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม imakelink 7.01W E B S T A T S