imakelink software


[Disclaimer] โปรแกรม imakelink นี้ใช้สำหรับการคาดการณ์มูลค่าเงินสะสมในบัญชีของ Unit Link ตามอัตราผลตอบแทนคาดหวังที่ระบุ ผลการคำนวนที่ได้จึงเป็นแค่การประเมิณมูลค่าเงินในอนาคต จากอัตราผลตอบแทนคาดหวังเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ว่ามูลค่าบัญชีจะเป็นไปตามที่คำนวนได้ ดังนั้นตัวเลขในบัญชีที่แท้จริงจะขึ้นกับอัตราผลตอบแทนในความเป็นจริงดูวิธีการลงทะเบียนที่หน้า "ลงทะเบียน" นะครับ


**หากมีปัญหาการใช้งานใดๆ ให้ดูข้อมูลการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ที่หน้า Help นะครับ
Update imakelink 5.20 และ 6.02UDR [4 Oct 2014]


*ท่านที่ใช้เวอร์ชั่น 5.XX สามารถอัพเดต 5.20 ได้โดยโดยใช้ SN ของเวอร์ชั่น 5 เดิมที่เคยลงทะเบียนไว้
**ท่านที่ใช้เวอร์ชั่น 6.XX สามารถอัพเดต 6.02 ได้โดยใช้ SN ของเวอร์ชั่น 6 เดิมที่เคยลงทะเบียนไว้
***ท่านที่ใช้เวอร์ชั่น 5.XX หากต้องการอัพเดต 6.02 ให้ส่งอีเมลล์เข้ามาที่
imakelink@gmail.com เพื่อสอบถามวิธีการอัพเดตนะครับ

คลิ๊ก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF รายละเอียดการปรับเปลี่ยนในเวอร์ชั่น 5.19 และ 6.01UDR (5.20_6.02_Released_Note.pdf)

รายการการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใน 5.20 และ 6.02UDR

1. เพิ่มการคำนวณเบี้ยอนุสัญญา HB Plus (HBP) และ HB Plus Gold (HBPG) ในหน้าต่างแผนการถอนเงิน (Withdrawal Plan) และใน Sheet Rider สำหรับการวางแผน Long Term Health Care

2. ขยายความคุ้มครองอายุอนุสัญญา ECIR เป็น 0 – 80 ปี (ชำระเบี้ยปีสุดท้ายที่อายุ 79 ปี)


3. แก้ไขให้สามารถปรับเพิ่มอนุสัญญา UDR ได้ ภายใต้เงื่อนไข "หากเบี้ย RPP รวม (RPP+TP) รองรับการปรับเพิ่ม"


4. ขยายเวลา SP Recapture ถึง 31 ต.ค. 25575. แก้ไขคอลัมน์ "AVG" ใน Sheet Fund ให้เป็น "Anlsd Avg" (ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของแต่ละกองทุน)


คลิ๊ก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม imakelink 5.20


คลิ๊ก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม imakelink 6.02 UDRW E B S T A T S